Aer Conditionat

Giá rẻ điều hòa không khí

Điều hòa không khí 18000 BTU/h


0733305945 0751880831

Máy thiết bị điều hoà, Hiển thị mô hình năm 2011 * nhiều * tốc độ fan hâm mộ lỗ thông hơi với mở rộng máy * phân phối kiểm soát của chế độ hướng luồng khí hoạt động
Mô hình: SAMSUNG GWH18ND-K3NNB3A

Chi tiết liên lạc Gửi tin nhắn Liên hệ
Tên doanh nghiệp: Aer Conditionat
Địa chỉ: Bucuresti, Ilfov
Thành phố: Bucuresti
Vùng: Bucuresti
Điện thoại: 0733305945
Fax: 0216882358
Điện thoại di động: 0751880831
Web: www.aer-conditionat-ieftin.com.ro